Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 6924377 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.05 Poljudni članek
Leto: 1987
Citat: BELOGLAVEC, Emil, LAKNER, Mitja, VITEK, Andrej. Juliajeva množica. Presek, 1987-88, let. 15, št. 2, str. 67-73, graf. prikazi, 1987-88, let. 15, št. 3, str. 161-165. [COBISS.SI-ID 6924377]


Tipologija: 1.05 Poljudni članek
COBISS ID 6924377 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56