Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69394688 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1997
Citat: LAPAJNE, Janez. Napovedovanje potresov. 1, Kljub resnemu raziskovalnemu delu rušilni potresi še vedno presenečajo. Delo (Ljubl.), 20.VIII.1997, let. 39, št. 191, str. 9. [COBISS.SI-ID 69394688]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 69394688 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56