Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69407488 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1997
Citat: LAPAJNE, Janez. Napovedovanje potresov. 2, Kljub nekaterim uspehom zanesljivih potresnih napovedi še ne bo kmalu. Delo (Ljubl.), 27.VIII.1997, let. 39, št. 197, str. 9. [COBISS.SI-ID 69407488]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 69407488 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56