Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 69479 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1995
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. Velike elastoplastične deformacije tankih lupin = Large elasto-plastic deformations of thin shells. V: OBLAK, Maks (ur.). Kuhljevi dnevi '95, Radenci, 21. - 22. september 1995. Zbornik del : Kuhljevi dnevi '95. V Ljubljani: Slovensko društvo za mehaniko, 1995, str. 247-254.
Povzetek: The work is concerned with a formulation and computational aspects of an elasto-plastic model for thin shells. Attention is given to the situations where strains remain small, although continuum displacements and rotations are not restricted. A von Mises yield criterion with isotropic hardening is adopted in constitutive description of elasto-plastic material. The finite element formulation is based on a four noded element. The main objective of the present approach - namely the simulation of failures of thin elasto-plastics typically associated with buckling type instabilities and the simulation of bending dominated shell problems resulting in formation of plastic hinges - is illustrated with two examples. For such situations this model is expected to provide accurate description of the physical phenomena

Članek predstavlja matematični in računski model za tanke elastoplastične lupine. Pozornost je namenjena problemom, kjer specifične deformacije ostanejo majhne, čeprav pomiki in zasuki telesa niso omejeni. Za opis konstitutivnih elastoplastičnih enačb je privzet von Misesov kriterij tečenja z izotropnim utrjevanjem. Formulacija po MKE je zasnovana na štirivozliščnem elementu. Dva primera ilustrirata osnovni namen prikazanega pristopa. Ta je simulacija porušitev tankih elastoplastičnih lupin, ki so pogosto povezane z uklonsko nestabilnostjo ter simulacija upogibno prevladujočih problemov, ki vodijo k nastanku plastičnih členkov. Takrat lahko od predstavljenega modela pričakujemo zanesljiv opis fizikalnega pojava [COBISS.SI-ID 69479]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 69479 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56