Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 70503 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.02 Pregledni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: TOMAŽEVIČ, Miha, FISCHINGER, Matej. Il grande terremoto di Hanshin. Qualita dell'abitare, 1995, vol. 1, no 3, str.28-39.
Povzetek: Članek opisuje posledice potresa Hyogoken-Nanbu, ki je 17. januarja 1995 prizadel območje mesta Kobe na Japonskem. Navedeni so osnovni podatki o potresu in opisane njegove neposredne posledice, opisan pa je tudi odziv na potres, t.j. akcije reševanja in pomoči. Natančneje so prikazane posledice potresa na stavbe. [COBISS.SI-ID 70503]
Tipologija: 1.02 Pregledni znanstveni članek
COBISS ID 70503 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56