Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 709473 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Matej FISCHINGER // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, FISCHINGER, Matej, PERUŠ, Iztok, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZABUKOVEC, Blaž, ZUPANČIČ, Polona. Strokovne podlage za določanje potresne obtežbe za slovenski predstandard EC8 - II.faza : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1998. 29 str., 42 pril., tabele. [COBISS.SI-ID 709473]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 709473 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56