Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 710103 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Strokovna usposobljenost mentorjev programa Projektno učenje za mlajše odrasle v Sloveniji. V: ISTENIČ STARČIČ, Andreja (ur.), DOBROVOLJC, Andreja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Evalvacija socialnointegracijske vloge programa Projektno učenje za mlajše odrasle, (Razprave Filozofske fakultete). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003, str. 77-104, preglednice, tabele. [COBISS.SI-ID 710103]
Tipologija: 1.16 Poglavje ali samostojni sestavek v znanstveni knjigi
COBISS ID 710103 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57