Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 710753 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1998
Citat: MARTER, Primož. Delni statični račun AB montažne hale po evropskih standardih : diplomska naloga. Ljubljana: [P. Marter], 1998. 85 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 710753]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 710753 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57