Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 712545 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: TAJNIKAR, Klavdija. Mehansko obnašanje prekladne konstrukcije viadukta Ravbarkomanda : diplomska naloga. Ljubljana: [K. Tajnikar], 1997. 1 zv.(loč. pag.), pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 712545]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 712545 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56