Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 712801 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1997
Citat: VALIČ, Martina. Račun armiranobetonskih konstrukcij po evropskih standardih - zbirka rešenih nalog : diplomska naloga. Ljubljana: [M. Valič], 1997. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 712801]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 712801 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56