Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7132889 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.20 Predgovor, spremna beseda
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, ŽEKŠ, Boštjan. Predgovor. V: FAJFAR, Peter (ur.), ŽEKŠ, Boštjan (ur.). Podiplomski študij na področju naravoslovja in tehnike v Sloveniji, Zbornik referatov na posvetu 15. 4. 1998 [na SAZU]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7132889]
Tipologija: 1.20 Predgovor, spremna beseda
COBISS ID 7132889 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56