Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 713569 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1998
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Engineering modelling for inelastic seismic response of RC bridge columns. Int. j. eng. model., 1998, vol. 11, no. 3/4, str. 67-72, graf. prikazi.
Povzetek: Two mathematical models (fiber beam element model and beam element model with lumped plasticity) frequently used in the inelastic seismic analysis of reinforced concrete (RC) bridge columns were studied on the example of a typical European viaduct. The analytical response was compared with the experimental results. The fiber beam element model was found to be complex anddifficult to control. A lot of "tuning" was necessary to fit the experimental behaviour. The beam element model with lumped plasticity was more successful and, first of all, simpler and easier to control

U članku su razmatrana dva numerička modela (uslojeni linijski element i linijski element s koncentriranim plastičnim zglobovima) koji se najčešće primjenjuju u nelinearnoj potresnoj analizi stupova armiranobetonskih viadukata. Modeli su analizirani na primjeru tipičnog europskog viadukta. Računski rezultati su uspoređeni s rezultatima pokusa. Uslojeni linijski element (engl. "fiber beam element") se pokazao veoma kompleksnim elementom koji teško kontroliramo. Bila su potrebita mnogobrojna prilagođavanja modela dok se računski rezultati nisu približili rezultatima pokusa. Linijski element s koncentriranim plastčnim zglobovima je bio uspješniji, prije svega zbog svoje jednostavnosti, koja između ostalog omogućva lakšu kontrolu [COBISS.SI-ID 713569]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 713569 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57