Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7169353 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // Urednik
Leto: 2006
Citat: International journal: emerging technologies in learning. Istenič Starčič, Andreja (član uredniškega odbora 2006-). Kassel: Kassel Univ. Press., 2006-. ISSN 1863-0383. http://www.i-jet.org/. [COBISS.SI-ID 7169353]

Povzetek: Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 193.2.91.42(193.2.91.42)
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 28. 4. 2009

Tipologija: Urednik
COBISS ID 7169353 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56