Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7182135 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // NERAZPOREJENO
Leto: 1999
Citat: LAPAJNE, Janez. Pionir slovenske seizmologije : 60. obletnica smrti dr. Albina Belarja. Delo (Ljubl.), 6.I.1999, let.41, št.3, str. 16, portret. [COBISS.SI-ID 7182135]
Tipologija: NERAZPOREJENO
COBISS ID 7182135 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56