Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 7221019 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: DOLINŠEK, Slavko, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, KOPAČ, Janez. Education for manufacturing - from discipline to the competency based approach. V: TAISCH, Marco (ur.), FILOS, Erastos (ur.), GARELLO, Paolo (ur.), LEWIS, Kevin (ur.), MONTORIO, Marco (ur.). International IMS Forum, Cernobbio, Italy, 17-19, May 2004 : global chalengers in manufacturing. [S.l.]: [IMS], 2004, str. 1354-1362. [COBISS.SI-ID 7221019]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 7221019 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56