Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72289 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter. Eurocode 8 : projektiranje konstrukcij v potresnih območjih. D. 2, Mostovi : priročnik za uporabo predstandarda ENV 1998-2. Ljubljana: FGG, IKPIR, 1995. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 72289]


Tipologija: 2.06 Priročniki, slovarji, leksikoni
COBISS ID 72289 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56