Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72567552 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: BRADAŠ, Adrijan, FISCHINGER, Matej. Ocena projektiranja potresnovarnih armiranobetonskih konstrukcij po pravilniku "Eurocode-8". V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 23-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 72567552]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72567552 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56