Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72616192 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Frano DAMJANIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
// 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: STANEK, Marjan, DAMJANIĆ, Frano. Razpoke v armirano betonskih[!] konstrukcijah. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 135-142, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72616192 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56