Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72626176 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: MAKAROVIČ, Matjaž, KOVŠE, Igor, DAMJANIĆ, Frano B., BRANK, Boštjan. Študija vpliva sestave poliesterskega laminata na nosilnost in ceno konstrukcije = Influence of polyester laminate layers variation on structural critical load and price. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 199-206, ilustr.
Povzetek: Podana je primerjava šestih računsko odbelanih cistern iz poliesterskih laminatov različnih sestav. Za določena dva obtežnostna primera so podane maksimalne deformacije in pomiki ter primerjava dosežene varnosti proti porušitvi in cene izdelka. [COBISS.SI-ID 72626176]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72626176 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56