Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72653824 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1992
Citat: ISAKOVIĆ, Tatjana, FISCHINGER, Matej. Razvoj interaktivnega programskega sistema za projektiranje armiranobetonskih stavb - dimenzioniranje. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 263-270, graf. prikazi.
Povzetek: Postopek projektiranja armiranobetonskih stavb je prikazan v treh člankih na skupnem primeru. V tem (drugem) članku, ki obravnava dimenzioniranje armiranobetonskih konstrukcij je opisan razvoj programa DIANA (DImenzioniranje in ANaliza Armiranobetonskih konstrukcij) ter predvsem razširitev programa na dimenzioniranje sten splošne oblike v povezavi s programom EAVEK

The procedure of the design of reinforced concrete structures is illustrate by the same example in three different papers. In this (second) paper the development of the program DIANA (DImensioning and ANAlysis of reinforced concrete structures) and in particular the dinensioning of the general wall cross section in connection with the program EAVEK are shown [COBISS.SI-ID 72653824]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 72653824 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56