Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72654848 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: ŽLAJPAH, Dejan, DUHOVNIK, Janez, LJUBIČ, Vladislav, KNIFIC, Anton. Razvoj interaktivnega programskega sistema za projektiranje armiranobetonskih stavb - konstruiranje in risanje armature. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 271-278. [COBISS.SI-ID 72654848]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72654848 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56