Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72658176 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1992
Citat: VIHTELIČ, Andrej, KOVAČIČ, Iztok. Prilagodljivo zgoščevanje mreže v metodi končnih elementov. V: FISCHINGER, Matej (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 14. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 10.-11. september 1992. Ljubljana: Društvo gradbenih kostruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1992, str. 311-318, ilustr. [COBISS.SI-ID 72658176]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72658176 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56