Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 727125 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
Leto: 2000
Citat: LAPAJNE, Janez, ZUPANČIČ, Polona, POLJAK, Marijan, ŠKET MOTNIKAR, Barbara. Fault-oriented smoothing of background seismicity. V: Sixth International Conference on Seismic Zonation : Managing earthquake risk in the 21st century, November 12-15, 2000, Palm Springs, California : abstracts. Oakland, Calif.: Earthquake Engineering Research Institute, 2000, str. 61. [COBISS.SI-ID 727125]


Tipologija: 1.12 Objavljeni povzetek predavanja na znanstveni konferenci
COBISS ID 727125 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56