Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72749568 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: FISCHINGER, Matej. Projektiranje jeklenih konstrukcij na potresnih območjih = Seismic design of steel structures. V: PREGL, Miroslav (ur.). Projektiranje, gradnja in vzdrževanje jeklenih konstrukcij : zbornik. Ljubljana: Inštitut za metalne konstrukcije: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, 1994, str. 36-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 72749568]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72749568 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57