Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72820736 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: KOVAČIČ, Iztok, TURK, Žiga. Razvoj računalništva v inženirstvu = Development of computing in engineering. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 72820736]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72820736 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56