Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72822784 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok KOVAČIČ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: KOVAČIČ, Iztok. WND 1.0 - C knjižnica za izdelavo uporabniških vmesnikov = WND 1.0 - user interface C library. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 31-33. [COBISS.SI-ID 72822784]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72822784 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56