Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72880128 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: BRANK, Boštjan, DAMJANIĆ, Frano. Analiza nagubanih in ojačanih lupin s programom SHELIN = Folded plants and stiffened shells analysis with SHELIN code. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 126-221, ilustr. [COBISS.SI-ID 72880128]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72880128 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56