Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72882944 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: STANEK, Marjan, DAMJANIĆ, F.B., CELCER, V. Študij razpok prednapete betonske čistilne naprave v Ljubljani = Cracking prediction of a prestressed concrete septic containment. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 222-227, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72882944 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56