Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72883456 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vid MAROLT // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: MAROLT, Vid. Programski sistem za dimenzioniranje in analizo armiranobetonskih okvirov = Program system for dimensioning and analysis of reinforced concrete frames. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 228-233, ilustr. [COBISS.SI-ID 72883456]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72883456 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57