Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72895744 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Vojko KILAR // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: KILAR, Vojko, FAJFAR, Peter. Račun elastično vpetih objektov visokogradnje s programom EAVEK = Analysis of multy-story buildings on elastic foundations with the program EAVEK. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 274-279, ilustr. [COBISS.SI-ID 72895744]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72895744 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56