Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72897280 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Frano DAMJANIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1990
Citat: ŠELIH, Jana, DAMJANIĆ, Frano, ZHANG, Hui Ying. Nelinearno modeliranje obnašanja horizontalno obremenjenih armiranobetonskih sten z metodo končnih elementov = A non-linear finite element model for behaviour of reinforced walls subjected to horizontal load. V: DUHOVNIK, Janez (ur.). Računalnik v gradbenem inženirstvu : zbornik 5. seminarja, Ljubljana, april 1990. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, VTOZD GG, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1990, str. 280-287, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 72897280 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56