Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72964352 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: FISCHINGER, Matej. Sodobni evropski in slovenski standardi za potresno varno gradnjo konstrukcij. Gradb. vestn., 1995, 44, št. 4/5/6, str. 94-98.
Povzetek: Opisana so temljna načela in značilnosti novih evropskih in bodočih slovenskih standardov za gradnjo konstrukcij na potresnih območjih Eurocode 8 (EC8). Ilustrirana so z nekaj primeri za armiranobetonske konstrukcije, narejena pa je tudi primerjava s prakso v Sloveniji. EC8 je sodoben predpis, ki lahko zagotovi primerno potresno varnost. Pred uspešno uporabo v Sloveniji pa se bomo morali še precej naučiti, saj se EC8 v nekaterih delih razlikuje od dosedanjih predpisov in prakse.

The basic design principles and characteristics of the new European and future Slovenian standards for the eartquke resistant design of structures Eurocode 8 (EC8) are described. Some examples for RC structures are given and the comparison with the existing design practice in Slovenia is made. EC8 is amodern code which is able to provide earthquke resistance of structures. However, we should learn a lot before it could be successfully implemented in Slovenia, since some important differences between the EC8 and the existing codes and practice in Slovenia exist. [COBISS.SI-ID 72964352]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 72964352 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56