Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73057 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez. Izdelava strokovnih podlag za določitev potresnih parametrov za slovensko verzijo standardov Eurocode 8 : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1995. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73057]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 73057 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56