Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73168640 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1994
Citat: REFLAK, Janez. Sistem zagotavljanja kakovosti v gradbeništvu. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 2. slovenski kongres o cestah in prometu, [Portorož, 26. - 28. oktober 1994]. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1994, str. 323-330, ilustr. [COBISS.SI-ID 73168640]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 73168640 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57