Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73211648 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Tatjana ISAKOVIĆ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1994
Citat: FISCHINGER, Matej, ISAKOVIĆ, Tatjana. Evropski predpisi za gradnjo mostov na potresnih območjih. V: AŠANIN-GOLE, Pedja (ur.). 2. slovenski kongres o cestah in prometu, [Portorož, 26. - 28. oktober 1994]. Zbornik referatov. Ljubljana: Družba za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije, 1994, str. 439-443, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 73211648]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 73211648 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56