Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 734047 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 2007
Citat: TERČELJ, Milan, PERUŠ, Iztok, KUGLER, Goran, TURK, Radomir, VEČKO PIRTOVŠEK, Tatjana. Izboljšanje tople plastičnosti ledeburitnih orodnih jekel : projekt L2-7236. Del 2, Vpliv kemične sestave na izboljšanje vroče preoblikovalnosti BRM2 orodnega jekla v sredini delovnega področja ter določitev spodnje in zgornje meje okna preoblikovanja. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, OMM, Katedra za preoblikovanje materialov, oktober 2007. 41 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 734047]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 734047 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57