Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73624320 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez. Značilnosti potresa v Kobeju januarja 1995. V: ZAJC, Andrej (ur.). Sanacije betonskih objektov : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, 1995, str. 43-47, ilustr. [COBISS.SI-ID 73624320]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 73624320 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56