Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73667840 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Urednik
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter (ur.), ŽEKŠ, Boštjan (ur.). Podiplomski študij na področju naravoslovja in tehnike v Sloveniji, Zbornik referatov na posvetu 15. 4. 1998 [na SAZU]. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1998. 107 str., [5] str. pril., graf. prikazi. ISBN 961-6242-08-3. [COBISS.SI-ID 73667840]
Tipologija: Urednik
COBISS ID 73667840 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56