Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73957120 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Žiga TURK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: TURK, Žiga. Informacijski sistemi v graditeljstvu. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 13. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. september 1991. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1991, str. 66-71, ilustr. [COBISS.SI-ID 73957120]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 73957120 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56