Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 73962240 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Janez DUHOVNIK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1991
Citat: DUHOVNIK, Janez, LJUBIČ, Vlado, SOČAN, Smiljan, ŠTUPNIK, Janez, VITEK, Andrej. CAD lesene kupole športne dvorane Desio v Milanu. V: FISCHINGER, Matej (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 13. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19. - 20. september 1991. Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1991, str. 77-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 73962240]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 73962240 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56