Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 74166272 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: LAPAJNE, Janez, ŠKET MOTNIKAR, Barbara, ZUPANČIČ, Polona. Potresne značilnosti Slovenije. V: ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka (ur.). Pintarjevi dnevi [tudi] Srečanje zgodovinarjev medicine Alpe-Jadran, Ljubljana, 20. - 21. 4. 1995. Medicinski in socialni pogledi na ljubljanski potres 1895 : ob 50-letnici Inštituta za zgodovino medicine in 100-letnici bolnišnice na Zaloški cesti v Ljubljani : [zbornik referatov]. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete, 1995, str. 35-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 74166272]


Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 74166272 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56