Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 741847 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
Leto: 2003
Citat: MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, SEŠEK, Urška, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, FAJFAR, Iztok, TUMA, Tadej. Spodbujanje kakovosti visokošolskega študija z uporabo informacijske tehnologije. Radovljica, 12.-14. junij 2003. [COBISS.SI-ID 741847]


Tipologija: 3.13 Organiziranje znanstvenih in strokovnih sestankov
COBISS ID 741847 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56