Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 742359 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 3.25
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Seminar iz didaktike informacijske tehnologije v visokošolskem izobraževanju. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, junij 2002. [COBISS.SI-ID 742359]
Tipologija: 3.25
COBISS ID 742359 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56