Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 742615 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
Leto: 2002
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Kako uporabimo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za spodbujanje kakovostnega študija? : Študijsko delo v majhnih skupinah z računalniško komunikacijo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2002. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 742615]
Tipologija: 2.05 Ostalo učno gradivo (zapiski predavanj, zbirka vaj ...)
COBISS ID 742615 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56