Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 743127 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andreja ISTENIČ STARČIČ // 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
Leto: 2003
Citat: ISTENIČ STARČIČ, Andreja. Računalniško podprto skupinsko učenje. V: Spodbujanje kakovosti visokošolskega študija z uporabo informacijske tehnologije. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2003, str. 20-26. [COBISS.SI-ID 743127]
Tipologija: 1.17 Poglavje ali samostojni sestavek v strokovni knjigi
COBISS ID 743127 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56