Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 752737 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Vojko KILAR // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: ŠTOR, Matej, KILAR, Vojko. Montažna hiša iz masivnih leso-cementnih panelov. V: SAJE, Franc (ur.), LOPATIČ, Jože (ur.). Zbornik 21. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 14. - 15. oktober 1999. Ljubljana: Slovensko društvo gradbenih konstruktorjev, 1999, str. 87-94, ilustr.
Povzetek: Članek predstavlja svojevrsten gradbeni sistem za graditev pritličnih ali enoetažnih bivalnih hiš, ki združuje prednosti lahke montažne gradnje in klasične gradnje iz masivnih materialov. Predstaljen je osnovni gradbeni material, možnosti za izdelavo zidu iz masivnih leso-cementnih panelov, zasnova montažnega sistema s poudarkom na povezavi panelov v konstrukcijsko celoto ter možnosti uporabe gradbenega sistema. Prve raziskave potrjujejo, da osnovni material ustreza tako gradbeno-fizikalnim kot konstrukcijskim zahtevam, ter da je montažni sistem iz leso-cementnih panelov brez dodatnega nosilnega skeleta dovolj nosilen. Članek zaključujejo nekatere smernice za nadaljne raziskave

The paper presents a special building system for one or two storeys residential houses that comprises the advantages of prefabricated systems withthe advantages of classical building techniques using massive materials. The basic building material, the possibilities for usage the wood-cement for building wall panels and the prefabrication system are shown. A special attention is given to connections of wood-cement panels and their usage in building systems. The research, conducted so far, confirms the appropriateness of basic material from the physical and constructional point of view. It is also shown that the prefabrication system from wood-cement panels can resist load without reinforcing frames. The paper concludes with some ideas and directions for further research [COBISS.SI-ID 752737]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 752737 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56