Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 754785 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: BRANK, Boštjan, SHIFRIN, Efim I. Razpoka eliptične oblike na stiku dveh nehomogenih elastičnih polprostorov : analitično-numerična rešitev = Elliptically shaped crack between two non-homogeneous elastic half-spaces : an analytical-numerical solution. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '99, Zemono, 30. september-1. oktober 1999. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1999, str. 103-110, graf. prikazi.
Povzetek: Obravnavamo problem razpoke eliptične oblike, ki leži na stiku dveh polprostorov iz različnih elastičnih materialov. Osnovna rešitev problema je opisana s pseudo-diferencialnimi enačbami. Za reševanje teh enačb se potem uporabi t.i. analitično-numerična metoda. Za nekatere primere je izračunana sproščena deformacijska energija po robu razpoke

The problem of crack of elliptical shape located between two bonded dissimilar elastic halfspaces is considered. A solution is obtained by using corresponding traction boundary pseudodifferential equations. Resulting equations are then solved by means of so-called analytical-numerical method. Strain energy release rates along the cracks contours are presented for some examples [COBISS.SI-ID 754785]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 754785 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57