Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 755553 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez LAPAJNE // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Matjaž DOLŠEK // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Peter FAJFAR // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 1999
Citat: FAJFAR, Peter, LAPAJNE, Janez, DOLŠEK, Matjaž. Projektni potresni parametri za Viadukt Blagovica na AC Koper - Lendava, odsek Vransko. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1999. 30 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 755553]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 755553 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56