Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 76120832 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Jana ŠELIH // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Frano DAMJANIĆ // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1989
Citat: DAMJANIĆ, Frano, ŠELIH, Jana, BATTELINO, Darinka, BRIZEGHELLA, L. Nove ideje za analizo zemeljskih plazov. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 11. zborovanja gradbenih kontstruktorjev Slovenije : Bled, 19.- 20. oktobra 1989. [Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1989], str. 93-99, ilustr.
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 76120832 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2001/08/08 19:56