Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 76156928 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1989
Citat: BRANK, Boštjan, DOBOVIŠEK, Borut, DAMJANIČ, Frano. Primerjava računskih modelov statično obremenjenih lupinastih konstrukcij. V: FISCHINGER, Matej (ur.), KRŽIČ, Franci (ur.), SAJE, Franc (ur.). Zbornik 11. zborovanja gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 19.- 20. oktobra 1989. [Ljubljana: Društvo gradbenih konstruktorjev: Društvo za potresno inženirstvo, 1989], str. 231-238, ilustr. [COBISS.SI-ID 76156928]
Tipologija: 1.09 Objavljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 76156928 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56